Media-alan rahaston palkinto 2020 ammattiosasto Grafinetille

Kansan Sivistysrahaston alla toimivan Media-alan rahaston vuoden 2020 palkinto jaetaan Teollisuusliiton esityksestä Viestintäalan toimihenkilöiden valtakunnalliselle ammattiosasto Grafinetille. Palkinnon perusteluissa todetaan, että ammattiosasto toimii esimerkillisellä tavalla kehittäessään työpaikkojen työolosuhteita ja työehtoja. Osasto järjestää mm. kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa erilaisin avustuksin. Jäseniä kannustetaan myös lisäämään ammattillista pätevyyttään ja osallistumaan järjestökoulutuksiin mm. […]