Rahastot

Pohjois-Savo

MINNA CANTHIN RAHASTO

Asiamies Martti Ruokolainen
martti.k.ruokolainen@gmail.com

MINNA CANTHIN RAHASTO

Asiamies Martti Ruokolainen
martti.k.ruokolainen@gmail.com

Yrjö Nurmen rahasto

Pohjoissavolaisten nuorten yhteiskunnallinen-, kulttuuri- ja liikuntakoulutus sekä heidän järjestöjensä kulttuuri- ja koulutustoiminta.

Edit Terästön Koulutusrahasto

Lappeenrannan seudulla asuvien nuorten opiskelu.

Irene ja Kalevi Sorsan rahasto

Harvinaisten kielten kääntäminen ja kansainvälinen solidaarisuustyö – rahasto myöntää Irene ja Kalevi Sorsan kääntäjäpalkinnon.

ETELÄ-SAVON RAHASTO

Asiamies Antti Lehkonen
antti.lehkonen@gmail.com
Puh. 040 553 9564

Albin ja Hilma Valjakan rahasto

Mikkeliläisten lukiolaisten historian opiskelu.

Kalle Päätalon rahasto

Aloittelevien nuorten kirjoittajien työ ja heidän kouluttamiseksi järjestettävä toiminta.

Katri Valan rahasto

Nuorten taiteilijoiden, runoilijoiden ja kirjailijoiden työskentely – rahasto myöntää Katri Vala -tunnustuspalkinnon.

Etelä-Savo

ETELÄ-SAVON RAHASTO

Asiamies Antti Lehkonen
antti.lehkonen@gmail.com
Puh. 040 553 9564

Albin ja Hilma Valjakan rahasto

Mikkeliläisten lukiolaisten historian opiskelu.

Kalle Päätalon rahasto

Aloittelevien nuorten kirjoittajien työ ja heidän kouluttamiseksi järjestettävä toiminta.

Katri Valan rahasto

Nuorten taiteilijoiden, runoilijoiden ja kirjailijoiden työskentely – rahasto myöntää Katri Vala -tunnustuspalkinnon.

Uusimaa

UUDENMAAN RAHASTO

Asiamies Emma Kuntsi
emma.kuntsi@gmail.com
Puh. 0400 343 338

Matti Louekosken rahasto

Uudenmaan alueella asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset, erityisesti ympäristösuojeluun liittyviä pyrkimyksiä.

Toini ja Veikko Helteen rahasto

Uusmaalaisten nuorten opiskelu ja sijoittuminen yhteiskuntaan sekä kansalaisten ja heidän tätä toimintaa varten muodostamiensa yhteisöjen suorittama toiminta.

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Rauha ja Helge Tapanin rahasto

Korson Nuorten Kotkain lapsille ja nuorille järjestämä toiminta.

Nimellisrahasto

Terttu Tammeron rahasto

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Lappi

LAPIN RAHASTO

Asiamies Maria-Riitta Mällinen
mariariitta.mallinen@gmail.com

Matias Kourilan rahasto

Lapin läänissä asuvat nuoret ja aikuiset, vähävaraiset opiskelijat ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa opinnoissa.

Terttu Tammeron rahasto

Nimellisrahasto.

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Pohjanmaa

MATTI LEPISTÖN RAHASTO

Asiamies Tiina Isotalus
tiina.isotalus@kokkola.fi

Pirjo ja Kari Urpilaisen rahasto

Yhteiskunnallinen tutkimus ja solidaarisuustyö, työväenliikkeen ja sen historian eri osa-alueiden tutkimus, kulttuuri-, sivistys- ja harrastustoiminta, liikunnanohjaus ja –koulutus.

Terttu Tammeron rahasto

Nimellisrahasto.

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Häme

HÄMEEN RAHASTO

Asiamies Jarkko Nissinen
jarkko.nissinen@sdp.fi
Puh. 040 501 5995

Kari Laitisen rahasto

Etelä-hämäläisten nuorten ja heidän muodostamien yhteisöjen kannustaminen opiskeluun ja omaehtoiseen kulttuurityöhön.

Lyyli ja Lauri Aallon rahasto

Naisten koulutusta ja sivistystä ja erityisesti lapsia, naisia ja perheitä koskeva tutkimustyö
ja kansalaistoiminta, vammautuneiden ja invalidien uudelleen- ja jatkokoulutus, työllistyminen ja vammautumisen jälkeisen elämänhallinnan tukeminen. 

Nimellisrahastot

Orimattilan Sos.dem. Työväenyhdistyksen 90-vuotisjuhlarahasto

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Pohjois-Pohjanmaa

YRJÖ KALLISEN RAHASTO

Asiamies Kauko Keskisärkkä
kauko.keskisarkka@gmail.com
Puh. 040 563 3384

Pirjo ja Kari Urpilaisen rahasto

Yhteiskunnallinen tutkimus ja solidaarisuustyö, työväenliikkeen ja sen historian eri osa-alueiden tutkimus, kulttuuri-, sivistys- ja harrastustoiminta, liikunnanohjaus ja –koulutus.

Terttu Tammeron rahasto

Nimellisrahasto.

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Kainuu

ELIAS LÖNNROTIN RAHASTO

Asiamies Pekka Ovaska
valmennus@pekkaovaska.com
Puh. 0400 430 527

Pirjo ja Kari Urpilaisen rahasto

Yhteiskunnallinen tutkimus ja solidaarisuustyö, työväenliikkeen ja sen historian eri osa-alueiden tutkimus, kulttuuri-, sivistys- ja harrastustoiminta, liikunnanohjaus ja –koulutus.

Terttu Tammeron rahasto

Nimellisrahasto.

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Pohjois-Karjala

ANTTI JUSSI KOSOSEN RAHASTO

Asiamies Matti Mikkonen
mattih.mikkonen@gmail.com
Puh. 050 320 1259

Antti Jussi Kososen rahasto tukee apurahoilla Pohjois-Karjalan alueella (ml. Heinävesi) asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelua, omatoimisia taide- ja vapaa-ajan harrastuksia ja muita sivistyksellisiä pyrkimyksiä, kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan painottunutta tutkimustyötä.

Kososen rahastosta on haettavana teknikko Pentti Keskisalon syntymäpäivätuotoista apuraha tekniikan opiskelijalle.

Seppo Eskelisen rahasto

Kansanedustaja Seppo Eskelisen nimeä kantava apuraha kansalaistoiminnan edistämiseen julistetaan haettavaksi apurahaun mukaisesti. Apuraha voidaan myöntää henkilölle, järjestölle
tai työryhmälle. 
Kansalaistoiminnalla tavoitellaan sellaisia osallisuuden, vuorovaikutuksen tai viestinnän muotoja tai käytäntöjä, jotka antavat ihmisille valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan, antavat ihmisille valmiuksia kokeilla uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja vahvistavat rakentavaa vuorovaikutuskulttuuria, luovat järjestölähtöiselle toiminnalle kansalaisosallisuutta ja vertaisuutta tukevia ja kasvattavia uusia rakenteita.  

Nimellisrahastot

Kullervo Mikkosen rahasto

Bernhard Lehtisen rahas

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Bernhard Lehtisen rahas

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Keski-Suomi

KESKI-SUOMEN RAHASTO

Asiamies Olli Patrikainen
patrikainen.olli@gmail.com

Ahti ja Sirkka Lahtisen opintorahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Jyväskylän seudulla ja Keski-Suomessa asuvia menestystä osoittaneita ja moitteettomat elämäntavat omaavia vähävaraisia opiskelijoita ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa opinnoissa. Mainitulla alueilla asuvien karjalais-syntyisten vanhempien lasten opintoja voidaan samoin edellytyksin tukea. 

Impi ja Kalle Niemisen rahasto

Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset.

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Satakunta

EETU SALININ RAHASTO

Asiamies Susanna Virkki
susanna.virkki@gmail.com

Toivo Lepistön rahasto

Satakunnan alueella asuva nuorison ja aikuisväestön opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset ja sivistykselliset pyrkimykset, kansalaisjärjestön toimintaan sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuva tieteellinen tutkimustyö.

Porin Työväenyhdistyksen rahasto

Nuorisotyön tukeminen.

Matti Kuusion rahasto

Nimellisrahasto

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Helsinki

MARTTA SALMELA-JÄRVISEN RAHASTO

Asiamies Tuomas Finne
tuomas.finne@sdp.fi 

Helsingin Työväen Lapsilaulajien rahasto

Eila ja Unto Laitilan rahasto

Nimellisrahasto

Matti Kuusion rahasto

Nimellisrahasto

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Kymi

KYMENLAAKSON RAHASTO

Asiamies Riku Pirinen
toimisto@sdpkotka.net
Puh. 0400 659 832

Hannes Juutilaisen rahasto

Lappeenrannan seudulla asuvat nuoret, heidän ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettavat opinnot.

Lyyli ja Matti Elorannan rahasto

Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvan nuorison jatko-
opiskelu, asuinympäristön parantamiseen liittyvä
tutkimus ja menestyksellinen vähävaraisten nuorten opiskelu sekä kansalaisten koulutus- ja kulttuuritoiminta.

Nimellisrahastot

Pietari Salmenojan rahasto
Eero Laineen rahasto
Eteenpäin Oy:n rahasto
Antero Kekkosen rahasto

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Pirkanmaa

VÄINÖ VOIONMAAN RAHASTO

Asiamies Antti Markkola
antti.markkola@gmail.com
Puh. 044 281 5019

Kari Laitisen rahasto

Etelä-hämäläisten nuorten ja heidän muodostamien yhteisöjen kannustaminen opiskeluun ja omaehtoiseen kulttuurityöhön.

Lyyli ja Lauri Aallon rahasto

Naisten koulutusta ja sivistystä ja erityisesti lapsia, naisia ja perheitä koskeva tutkimustyö ja kansalaistoiminta, vammautuneiden ja invalidien uudelleen- ja jatkokoulutus, työllistyminen ja vammautumisen jälkeisen elämänhallinnan tukeminen.

Nimellisrahastot

Väinö Linnan rahasto

Bernhard Lehtisen rahasto

Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset.

Varsinais-Suomi

NILS ROBERT AF URSININ RAHASTO

Asiamies Kristiina Hellstén
kristiina.hellsten@turku.fi
Puh. 040 536 3217

Turun Työväen Säästöpankin rahasto

Taloudellisen kasvatuksen edistäminen ja työväen opinto- ja kulttuuritoiminnan tukeminen.

Kaisu ja Veikko Randellin rahasto

Tarmon Näyttämön taiteellinen toiminta ja koulutustoiminta sekä kansalaisten ja heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö.

Aarne "Aake" Keskitalon rahasto

Sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvat toimittajat sekä sosialidemokraattisen työväenlehdistön laadun ja merkityksen kehittäminen, sekä aatteellinen ja sivistyksellinen kulttuuritoiminta.

Johannes Koikkalaisen muistorahasto

Varsinais-Suomen alueella asuvien nuorten opiskelu, sekä kansalaisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen yhteiskunnallinen tutkimus- ja kulttuurityö.

Seppo ja Kaija Lehtisen rahasto

Nuorten opiskelu,
yhteiskunnallinen ja tekninen tutkimus, kulttuuritoiminta sekä yhteisöjen suorittama tutkimus-
ja sivistystyö.

Turun Sos.dem. Naisyhdistys
120-vuotisrahasto

Erityisesti naisten, lasten, nuorten
ja perheiden asemaa koskeva tieteellinen tutkimustyö sekä opinto-, kulttuuri- ja harrastetoiminta sekä yhteiskunnallisesti moniarvoinen sivistystyö.

Duunarirahasto

Ammatillisen koulutuksen opiskelu ja toisen asteen koulutuksen suorittaneiden henkilöiden harraste- ja kulttuuri- ja tutkimustoiminta sekä yhteisöjen suorittama tutkimus- ja sivistystyö.

Johannes Koikkalaisen muistorahasto

Varsinais-Suomen alueella asuvien nuorten opiskelu, sekä kansalaisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen yhteiskunnallinen tutkimus- ja kulttuurityö.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää