Kansan Sivistysrahasto

Sivistysrahasto lyhyesti

Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa.

Kansan Sivistysrahasto on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. Apurahojen kokonaismäärä vuosittain on 300.000 – 400.000 euroa. Apurahoja jakavia rahastoja on yli 100. Keskimäärin apurahat ovat 1.000 – 3.000 euron suuruisia.

Vuosittain muutama väitöskirjatyö tai muu tutkimus voi saada myös suuremman apurahan.
Näiden osalta painotamme työelämän tutkimusta, ympäristötalouden tutkimusta sekä työväenliikkeen historiantutkimusta. Opiskeluun ja harrastusluonteiseen toimintaan jaetut apurahat vaihtelevat 100 – 1.000 euroon. Tekniikan ja lääketieteen tutkimusapurahojen jakoon säätiöllä ei ole resursseja. Järjestöille myönnämme apurahoja pelkästään kulttuuri- ja sivistyshankkeisiin, emme anna yleisavustuksia tai vaalitukia.

Rahasto on perustettu 1955 ja merkitty säätiörekisteriin vuoden 1956 alussa. Rahaston pääomat ovat noin 18 000 000 euroa.

Säätiön y-tunnus on 0213501-3.
Kansan Sivistysrahasto on verohallituksen hyväksymä tuloverolain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitettu säätiö, jolle tehdyt 850 – 50.000 euron rahalahjoitukset yhteisö voi vähentää tulosta verotuksessa.
Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta voimassa olevan Poliisihallituksen antaman keräysluvan numero on RA/2017/1196. Lupa on annettu 21.11.2017 ja se on voimassa 31.12.2019 saakka. Lupa koskee KSR:n tilejä FI88 8000 1900 7070 02, FI85 1521 3000 0060 09 ja FI27 5541 2850 0010 42.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste löytyy apurahat-osiosta. 
 

Toiminnan rahoitus

Kansan Sivistysrahaston apurahojen jako rahoitetaan yksityisten henkilöiden, järjestöjen ja liikeyritysten tekemin lahjoituksin, sijoitettujen pääomien tuotoilla ja rahaston tarjoamien muistamispalveluiden tuloilla. Rahastojen peruspääomat ovat kertyneet pääosin testamenttilahjoituksista tai rahastojen taustaorganisaatioiden peruspääomasijoituksista. Säätiön toimintapolitiikkana on jakaa apurahoja vuotuisesta tuotosta samalla pyrkien myös peruspääomien kartuttamiseen.

KSR sijoittajana

KSR:n rahastojen pääomat on sijoitettu rahoitus- ja pääomamarkkinoille sekä asunto-osakkeisiin. Toimimme vastuullisena sijoittajana. Meillä on pitkä sijoitushorisontti, pyrimme saamaan sijoituksistamme tasaisen ja kohtuullisen tuoton vuotuisina osinkoina, korkoina ja rahastojen tuotto-osuuksina.

Olemme hyväksyneen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet toimintamme ohjenuoraksi ja edellytämme samaa myös sijoitussalkkujemme hoitajilta. Sijoitussalkkuja hoidetaan valtuuskunnan hyväksymän päätöksentekoproseduurin ja hallituksen määrittelemän sijoitussuunnitelman mukaisesti.
 

Lahjoitus säätiölle kantaa yli sukupolvien

Merkittävimmistä yksittäisistä lahjoituksista ja testamenteista pyrimme perustamaan joko oman erillisen rahaston tai liittämään lahjoituksen nimellisrahastoksi jo toimivaan rahastoon. Pyydämme tällaisia lahjoituksia suunnittelevia ottamaan yhteyttä säätiön asiamieheen.

Yksittäiset lahjoitukset dokumentoimme vuosikertomuksiimme ja muihin asiakirjoihin. Merkkipäivä-
ja muistokeräyksiin osallistuneiden nimet kirjataan merkkipäivän viettäjälle tai omaisille luovutettavaan adressiin.
 

Järvenpään Kehäkarhujen Jenna Puurunen sai vuoden 2013 Tapio Rautavaara -palkinnon TUL:n pääsihteeri Janne Ollikaisen ojentamana.

KSR antoi apurahan Uusi kudelma -työryhmälle, joka järjesti kirjailija Pentti Holapan juhlamatinean vuonna 2013.

Matineassa mukana ollut presidentti Tarja Halonen ohjasi samana vuonna 70-vuotispäiviensä onnittelut omalle nimikkorahastolleen.

Taiteilija Annu Kapulaisen KSR:lle suunnittelema vappukortti.

Professori Kalevi Sorsa toimi pitkään KSR:n valtuuskunnan puheenjohtajana.

SAK:n 100-vuotiskeräys ohjattiin KSR:n SAK:n kulttuurirahastoon.

KSR:n Paavo ja Päivi Lipposen rahasto hankkii nuorten taiteilijoiden töitä. Tässä Jenny Hiltusen SameGirl.

Reijo Frank on tehnyt paljon yhteistyötä KSR:n kanssa. Tässä hän kiittää vuonna 2008 saamastaan hopeisesta Tammisaari-mitalista.

Viestintäliiton puheenjohtaja Pertti Raitoharju on yksi merkkipäiväonnittelunsa KSR:n rahastoon ohjanneista henkilöistä.

Olavi Hurri 1927-2010 teki pitkän ja näyttävän uran KSR:n asiamiehenä.

Matti Mikkonen ja Riitta Myller ovat vastanneet maakuntarahastosta Joesuussa.

Kari Urpilainen johti Pohjanmaan rahastoa ja Erkki Liikanen on tehnyt KSR:lle merkittäviä henkilökohtaisia lahjoituksia.

Sakari Kiuru ohjasi onnittelunsa R.H.Oittisen rahastoon täyttäessään 85 vuotta 2011.

Jaakko Kuusela ja Seppo Puhakka toimivat KSR:n asiamiehinä 2000-luvun alkuvuosiin asti.

Caj Westerberg sai 2005 Irene ja Kalevi Sorsan rahaston kääntäjäpalkinnon.

Teollisuusneuvos Toivo Lepistö oli merkittävä KSR:n tukija ja lahjoittaja Satakunnassa.

Suurlähettiläs Tapani Brotherus sai hopeisen Tammisaari-mitalin Risto Laakkosen ojentamana keväällä 2010.

Tauno Yliruusin KSR:lle lahjoittama Ruusintorppa toimii kirjailija- ja kääntäjäresidenssinä Savonrannalla.

Mosan kisällit esiintyvät Olavi Hurrin muistelutilaisuudessa toukokuussa 2011. Kuva: Seppo Ahlberg.