Apuraha

Vuoden 2020 apurahat on jaettu. Uusi haku alkaa 1.8.2020.

Verotusnäkökulmia

Apurahan tai avustuksen veronalaisuus

Tuloverolain 82 §:n (1535/92) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai apurahat, tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot eivät ole veronalaista tuloa luonnolliselle henkilölle silloin kun:

a) myöntäjänä on valtio, kunta tai muu julkisyhteisö tai Pohjoismaiden neuvosto

b) apurahojen, stipendien tai palkintojen yhteenlaskettu määrä saajalle, mukaan lukien mahdolliset edellisessä kohdassa mainittujen myöntäjien antamat apurahat, stipendit tai palkinnot eivät ylitä taiteilija-apurahan vuotuista määrää, joka vuonna 2017 on noin
20 000 euroa.

Yleishyödyllisen yhteisön saamat apurahat eivät ole sen
veronalaista tuloa.

Apurahojen ja avustusten tiedonantovelvollisuus

(Verohallituksen päätös 6.9.1996/689/96)

Kansan Sivistysrahasto ilmoittaa veroviranomaisille ne kalenterivuoden aikana maksamansa apurahat ja avustukset, jotka ovat vähintään 1 000 euron suuruisia. Ilmoittaminen tapahtuu maksamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ilmoittaminen koskee sekä luonnollisia henkilöitä että yhteisöjä.

Veroviranomaiselle ilmoitetaan apurahan saajan nimi, henkilö-
tai y-tunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus, maksettu määrä ja maksupäivä(t).

Apurahansaaja vakuutetaan tieteellisen ja taiteellisen työskentelyn osalta kun apurahalla työskentely kestää yli neljä kuukautta ja apurahan määrä on yli 3 715 euroa vuotuiseksi apurahaksi muunnettuna. Vakuuttamisvelvollinen on apurahan saaja ja säätiö ilmoittaa tällaiset apurahat työeläkeyhtiö Melalle. Lisätietoja vakuuttamisesta saa Melan sivuilta www.mela.fi

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää