Hallinto ja valtuuskunnat

Toiminnan säädösperusta
 

Säätiön toiminta perustuu säätiölakiin, säätiön sääntöihin ja yksittäisten rahastojen ohjesääntöihin. Toimintaa valvoo patentti- ja rekisterihallitus. Kansan Sivistysrahasto noudattaa säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä neuvottelukunnan laatimaa hyvän säätiötavan ohjeistusta.

Säätiön tilintarkastusyhteisö on Tilintarkastusrengas Oy vastaavina tarkastajinaan kaksi HTM tarkastajaa.

Keräyslupaa ja lahjoitusten verovapautta koskien säätiö toimittaa tilinpäätöksensä myös poliisihallitukselle ja verottajalle.

Valtuuskunta
 

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimittaja Antero Kekkonen ja varapuheenjohtajana Irma Marttila.
Valtuuskunta on säätiön korkein päättävä elin, joka syyskokouksessaan päättää mm. säätiön talousarviosta ja kevätkokouksessaan käsittelee säätiön tilinpäätöksen. Valtuuskunnan kautta välittyvät myös säätiön taustaorganisaatioiden linjaa luovat näkemykset.

Valtuuskuntaan kuuluu seuraavat jäsenet ja varajäsenet, edustaen seuraavia organisaatioita:

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
  Marja-Leena Lehtimäki (Timo Kokko)
Finlands Svenska Sosialdemokrater r.f.
  Tomi Kontkanen (Hildur Boldt)
Kustannusosakeyhtiö Tammi
  Hannu Harju (Kati Lampela)
Osuuskunta Tradeka
  Markus Aaltonen (Marjo Kiukkonen)
Palkansaajasäätiö
   Teemu Hirvonen (Vertti Kiukas)
Sosialidemokraattiset Naiset
  Irma Marttila (Merja-Hannele Vuohelainen)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
  Mikko Koskinen (Eija Harjula)
Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.
  Antero Kekkonen (Karin Taipale)
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry.
  Jukka Halonen (Leena Niinimaa)
Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry.
  Risto Lahti (Jaana Palanterä)
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.
  Anu Rajajärvi (Risto Korpela)
Työväen Arkiston Säätiö
  Petri Tanskanen (Mikko Kosunen)
Työväenlehdistö ry.
  Antti Vuorenrinne (Tua Onnela)
Työväen Näyttämöiden Liitto ry.
  Annukka Ruuskanen (Leena Tiuri)
Työväen Sivistysliitto ry.
  Sanna Viljakainen (Riitta Oinonen)
Vasemmistoliitto r.p.
  Sini Niva (Joonas Leppänen)

Hallitus
 

Hallitus edustaa säätiötä ja vastaa säätiön taloudesta ja toiminnansuunnittelusta. Hallitus päättää jaettavista apurahoista ja valvoo niiden käyttöä. Apurahapäätösten ja tunnustuspalkintojen valmistelussa sekä talous- ja sijoitusasioissa käytetään myös erillisiä asiantuntijaelimiä.
 

Säätiön hallituksen muodostavat

Business Development Manager  Niko Korte, puheenjohtajana
johtaja Eija Hietanen, varapuheenjohtajana
pääsihteeri Jouko Muuri
lehtori Mika Hentunen
toimitusjohtaja Toni Eklund

Säätiön asiamies
 

Säätiön asiamiehenä toimii Ulla Vuolanne

Rahastojen hoitokunnat
 

Maakunta- ja erikoisrahastoilla on erikseen nimetyt hoitokunnat ja paikalliset asiamiehet, jotka vastaavat näiden rahastojen varojen hankinnasta ja valmistelevat osaltaan apurahapäätökset.