Hallinto ja valtuuskunnat

Toiminnan säädösperusta
 

Säätiön toiminta perustuu säätiölakiin, säätiön sääntöihin ja yksittäisten rahastojen ohjesääntöihin. Toimintaa valvoo patentti- ja rekisterihallitus. Kansan Sivistysrahasto noudattaa säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä neuvottelukunnan laatimaa hyvän säätiötavan ohjeistusta.

Säätiön tilintarkastusyhteisö on Tilintarkastusrengas Oy vastaavina tarkastajinaan kaksi HTM tarkastajaa.

Keräyslupaa ja lahjoitusten verovapautta koskien säätiö toimittaa tilinpäätöksensä myös poliisihallitukselle ja verottajalle.

Valtuuskunta
 

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimittaja Antero Kekkonen ja varapuheenjohtajana lehtori Anu Rajajärvi.
Valtuuskunta on säätiön korkein päättävä elin, joka syyskokouksessaan päättää mm. säätiön talousarviosta ja kevätkokouksessaan käsittelee säätiön tilinpäätöksen. Valtuuskunnan kautta välittyvät myös säätiön taustaorganisaatioiden linjaa luovat näkemykset.

Valtuuskunnassa ovat edustettuina seuraavat organisaatiot:

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Finlands Svenska Sosialdemokrater r.f.
Kustannusosakeyhtiö Tammi
Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Palkansaajasäätiö
Sosialidemokraattiset Naiset
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry.
Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry.
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.
Työväen Arkiston Säätiö
Työväenlehdistö ry.
Työväen Näyttämöiden Liitto ry.
Työväen Sivistysliitto ry.
Vasemmistoliitto r.p.

Hallitus
 

Hallitus edustaa säätiötä ja vastaa säätiön taloudesta ja toiminnansuunnittelusta. Hallitus päättää jaettavista apurahoista ja valvoo niiden käyttöä. Apurahapäätösten ja tunnustuspalkintojen valmistelussa sekä talous- ja sijoitusasioissa käytetään myös erillisiä asiantuntijaelimiä.
 

Säätiön hallituksen muodostavat

Business Development Manager  Niko Korte, puheenjohtajana
johtaja Eija Hietanen, varapuheenjohtajana
pääsihteeri Jouko Muuri
lehtori Mika Hentunen
toimitusjohtaja Toni Eklund

Säätiön asiamies
 

Säätiön asiamiehenä toimii Ulla Vuolanne

Rahastojen hoitokunnat
 

Maakunta- ja erikoisrahastoilla on erikseen nimetyt hoitokunnat ja paikalliset asiamiehet, jotka vastaavat näiden rahastojen varojen hankinnasta ja valmistelevat osaltaan apurahapäätökset.