Kansan Sivistysrahaston toimintakertomus 2012

Avaa toimintakertomus (pdf)

Kansan Sivistysrahastoa on kehitetty jo yli viidenkymmenen vuoden aikana täydentämään työväenliikkeen kulttuuritoiminnan kenttää. KSR on vakiinnuttanut tärkeän paikkansa edesauttamalla tieteen, taiteen, perusopintojen ja harrastusten toteuttamismahdollisuuksia.

Säätiön ensimmäinen palkattu asiamies oli Olavi Hurri, jonka kaudella valtakuntaan perustettiin kattavat maakuntarahastot ja peruspääomaa lisättiin keräyksin. Jaakko Kuusela jatkoi hänen työtään täydentäen rahastoperhettä, joka kattaa jo lähes koko työväenliikkeen kentän. Heikki Kajannon aikana mm. sijoitettiin maailmalla ollut varallisuus yhteiseen salkkuun ja yhtenäistettiin talouden ja toiminnan ohjeet.

Nyt on aika uudistaa KSR:n ilmettä ja tuoda apurahahankkeet näkyviin. Tästä esimerkkinä uudenmallinen vuosiraportti, jonka toivomme ilahduttavan monia. Vuosien varrella on apurahoin tuettu niin loistavia ja upeita hankkeita, että niitä mielellään tuo esille.

Työväenliikkeen kulttuurin yhtenä tehtävänä on ollut rikkoa ihmisten itselleen tai ympäristön heille asettamia rajoja. On tärkeää, että ihmisiä rohkaistaan ja kannustetaan kehittämään itseään, innostumaan uusista haasteista ja uskaltautumaan luovaan elämään. Tätä säätiön toiminta-ajatusta toteutetaan tukemalla hankkeita niiden alkutaipaleella.

Työväenliikkeen säätiölle tämä painopiste sopii mitä parhaiten.

Tästä on hyvä jatkaa toimintaa, pöytä on katettu ja lähdemme yhdessä eteenpäin. Toimistolla teitä vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla palvelevat Kirsi Tammi ja Raija Alhainen.

 

Ulla Vuolanne
säätiön asiamies


pdf liite

Kansan Sivistysrahaston toimintakertomus 2012