Kansan Sivistysrahasto

Säästöpankinranta 2 A 8 krs.
00530 Helsinki

Puh. 050 3200 272

**@**

Toimisto avoinna

klo 8.30-16.00

Kansan Sivistysrahasto tukee apurahoin satoja suomalaisia kulttuurihankkeita – mukana tunnettujen suomalaisten elämäntarinoita, kansankulttuuria ja globaaleja projekteja

Kansan Sivistysrahasto on julkistanut 282 apurahan saajaa vuodelle 2017. Rahasto tukee hankkeita ja projekteja kulttuurin, sivistyksen, tieteen ja taiteen aloilta. Sivistysrahaston yksi suurimmista tavoitteista on kannustaminen arkipäivän luovuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Tänäkin vuonna yhteiskunnallisesti suuntautunut toiminta korostuu apurahojen jaossa.

Apurahan saajien joukossa on sekä tunnettuja nimiä että intohimoisia harrastajia. Tukea annetaan toimijoille ympäri maata ja luonteeltaan erilaisiin hankkeisiin.

– Haluamme innostaa, kannustaa ja saada aikaan nostetta. Apurahamme ovat verraten pieniä, mutta viestimme on vahvempi kuin annetun rahan arvo. Haluamme, että apurahan saajat asemoivat itsensä ihan uuteen kategoriaan. Haluamme heidän kunnioittavan omaa osaamistaan ja kehittävän omaa luovuuttaan sekä innostustaan, kertoo Ulla Vuolanne, säätiön asiamies Kansan Sivistysrahastosta.

 

Rölli-näytelmä, Meeri Koutaniemen tietokirja, demokratiaprojekti Makedoniassa – tuettavien hankkeiden kirjojen on laaja

Turun Työväenteatteri sai apurahan Rölli-näytelmän tuottamiseen kesäteatteria varten, Porvoon teatterikoulu tukea Minna Canth -näytelmän tuotantoon ja Maria Hukkamäki Naisten vastarinnasta kertovan esityksen valmisteluun. Kirjalliseen ja tutkimustyöhön apurahoja saivat mm. Torsti Lehtinen, Esseistisen Suuret naisfilosofit -teokseen, Pentti Peltoniemi Pirkko Työläjärven muistelmien toimittamiseen ja Marjo Tiirikka taiteilija Heljä Liukko-Sundströmin elämänkerran kirjoittamiseen.

Solidaarisuustyö näkyy vuodesta toiseen Kansan Sivistysrahaston myöntämissä apurahoissa. Vuonna 2017 apurahoja saavat Salla Nazarenko Meeri Koutaniemen tyttöjen ympärileikkausta koskevan tietokirjan valmisteluun, Kalevi Sorsa säätiön toteuttama demokratiaprojekti Makedoniassa, Zimbabwen Aids-orvot ry kehitysmaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen.

 

Apurahaa haetaan entistä useammin sosiaalisin perustein

Kansan Sivistysrahasto tukee erityisesti yhteiskunnallisesti suuntautunutta toimintaa. Kulttuuri- ja sivistystyön ohella säätiö pyrkii luomaan osallistumisen sekä luovuuden lisäämisen mahdollisuuksia kaikille suomalaisille. Tästä syytä sivistysrahasto korostaa apurahapäätöksissä myös sosiaalisia perusteita. Viime vuosina tämä piirre on näkynyt hakemuksissa aiempaa selvemmin.

– Suomalaisen yhteiskunnan alakulo näkyy suoraan meille tulevissa hakemuksissa. Ihmisten mahdollisuudet toteuttaa itseään ovat aiempaa heikommat. Ennen apurahahakemusten perusteluissa korostettiin pääasiassa hankkeiden merkitystä ja tuotiin esiin hankkeiden arvoa. Nyt entistä useampi korostaa omaa elämäntilannettaan. Ihmisten taloudellinen liikkumatila itsensä kehittämiseen on selvästi kaventunut, toteaa Vuolanne ja jatkaa:

– Silmiinpistävää on myös järjestöjen ja kuntien ongelmat rahoituksen saannissa. Meiltä haetaan rahoitusta jopa lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, mikä tuntuu käsittämättömältä. Säätiöt eivät voi olla korvaamassa julkista rahaa. Me emme rahoita perustoimintaa, emmekä voi olla varmistamassa minkään tahon hengissä pysymistä. Tähän suomalaisen yhteiskunnan on löydettävä kestävämmät ratkaisut, sanoo Vuolanne.

Apurahan saajat löytyvät tämän linkin takaa.

 

Lisätiedot:

Ulla Vuolanne
Säätiön asiamies
Kansan Sivistysrahasto
p. 050 378 3783

Sara Salomaa
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Kansan Sivistysrahasto
p. 044 550 5450