Hakuohjeet ja hakusovellus

Arvoisa apurahan hakija

Tutustu apurahaohjeisiin huolella.
Tämän sivun alareunassa,
ohjeiden jälkeen on linkki sähköiseen hakusovellukseen.

Apurahat vuodelle 2018 on haettava 
elokuun 2017 aikana.


Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme valitettavasti pysty apurahoja ohjaamaan.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten,
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

Sähköpostiosoite

Lähetämme sähköisesti tiedon apurahamyönnöistä kaikille sähköpostiosoitteensa kirjoittaneille. Varmistathan, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein.

Työryhmä

Mikäli haette apurahaa työryhmälle, riittää että ilmoitatte hakemuksessa yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot. Mikäli työryhmä saa hankkeellensa apurahaa, pyydämme ennen apurahan maksamista yhteyshenkilöltä työryhmän jäsenten nimet ja apurahan jako-/käyttösuunnitelman.

Rahasto

Haen apurahaa -valikossa sinun tulee valita mihin jakoon hakemuksesi ohjaat. Vaihtoehdot lomakkeessa ovat:
Kansan Sivistysrahaston pääjako
SAK:n ja ammattiliittojen rahastojen jako
KSR:n Tammen rahasto
Riihi Säätiö

Ammattiliitto tai rahasto -valikossa sinun tulee valita rahasto aina silloin, kun haet apurahaa ammattiliittojen rahastosta. Muutoin voit jättää rahastovalinnan tekemättä. Apurahoista päättävät valitsevat aiheen mukaan hakemuksellesi parhaiten sopivan rahaston.

Hakemuksen aihe

Tämä on hakemuksesi otsikko, kerro mahdollisimman napakasti ja tarkasti hankkeesi sisältö. Älä käytä kohdassa sanaa apuraha (esim. Apuraha opintoja varten) vaan kerro ytimekkäämmin (esim. Japanissa suorisettavat historian lisäopinnot).

Apurahahakemuksen perustelut

Täytä perustelut erittäin hyvin, ensimmäinen hakemusten käsittely tehdään tähän kirjoittamasi hankekuvauksen perusteella. Kerro maksimissaan 2000 merkillä miksi juuri sinun tulisi saada apuraha ja mikä merkitys hankkeellasi on. Kerro perustelut napakasti.

Suositukset

Suosituksia emme tarvitse liitteenä. Tulemme mahdollisesti ottamaan yhteyttä suosittelijaan apurahoista päätettäessä. Lisää  ohjeitten mukaan suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot hakulomakkeeseen.

Liitteet

Liitä ainoastaan hakemuksen kannalta olennaiset liitteet hakemukseen. Liitetiedostot voivat olla vain pdf-tiedostoja. Yksittäisen liitteen maksimikoko on 3Mt. Olennaiset liitteet tulee myös postittaa säätiöön allekirjoitetun hakulomakkeen kanssa määräaikaan mennessä.

Hakuaika

Kansan Sivistysrahaston hakusovelluksessa sähköisesti tehdyt hakemukset tulee tulostaa, ja allekirjoituksella varustettuna postittaa KSR:n toimistoon 31.8.2017 mennessä.

Viimeisen hakupäivän kotimaan postileimalla lähetetty apurahahakemus otetaan käsittelyyn. Ulkomailta lähetettävien hakemusten tulee olla säätiöllä viimeiseen hakupäivään mennessä.

Lähetä hakemus osoitteella
Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A 8 krs.
00530 Helsinki

Jakopäätökset

Jaetut apurahat julkistetaan näillä kotisivuilla
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tekninen tuki

Hakusovelluksen käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki, ota yhteys sähköpostitse osoitteessa **@**
 

HUOM! Lähettämällä hakemuksen säätiöön, hakija antaa Kansan Sivistysrahastolle luvan julkaista mahdollista apurahaa ja sen saajaa koskevat tiedot säätiön viestinnässä, omissa julkaisuissa sekä koti- ja sosiaalisen median sivuilla.

☛ Siirry sähköiseen hakusovellukseen tästä