Ohjeita apurahansaajille

Kansan Sivistysrahasto ilmoittaa vuoden lopulla  saajille henkilökohtaisesti myönnetyistä apurahoista.

Kun olet saanut apurahan, toimi näin

Apurahansaajan on toimitettava Kansan Sivistysrahastolle ennen apurahan maksua seuraavat tiedot:

• täydellinen nimi
• henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus
• osoite
• puhelinnumero
• pankkitilin numero

Työryhmälle myönnetystä apurahasta on säätiölle annettava kaikkien jäsenten henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja osoite) käsittävä apurahan jakosuunnitelma erikseen.

Edellä mainitut tiedot tulee ilmoittaa säätiölle osoitteeseen
**@**.

Kun olet käyttänyt apurahan, toimi näin

Apurahansaajan on toimitettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä apurahavuoden loppuun mennessä. Selvitys on annettava, vaikka apurahan käyttö myönnettyyn tarkoitukseen olisi toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan.

Säätiö voi maksaa apurahaa myös erissä, työn edistymisen perusteella erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti - myös tällöin selvitys tulee toimittaa säätiölle apurahavuoden loppuun mennessä.

Tutkimusapurahan saajan on annettava selvitys tutkimustyön toteutumisesta ja tutkimuksen tuloksista tai johtopäätöksistä sekä toimitettava valmis tutkimusraportti säätiölle.

Edellä esitettyjen selvitysten puuttuessa tai viivästyessä ei apurahansaajalle voida myöntää uusia apurahoja. Selvitysten puuttuessa säätiö voi periä apurahan takaisin. Voit ladata pdf-muodossa olevan selvityslomakkeen tältä sivulta.

Käytettäessä apurahaa työvoiman palkkaamiseen, on apurahansaaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksistä
ja työnantajamaksuista.

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että Kansan Sivistysrahasto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa julkaisuissa, käsiohjelmissa tai esitteissä.


pdf liite

Selvitys apurahan käytöstä

pdf liite

Apurahaohjeet vuodelle 2018