KSR:n maakuntarahastot

Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa. Ensisijaisesti maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa hankkeita.

Kansan Sivistysrahastolla on 15 maakuntarahastoa. Maakuntarahastoa hallinnoi rahaston hoitokunta, yhteyshenkilönä toimii rahaston asiamies.

 

Pohjois-Savo
MINNA CANTHIN RAHASTO
Asiamies Martti Ruokolainen
**@**
Nimellisrahastot:
Yrjö Nurmen rahasto
Pohjoissavolaisten nuorten yhteiskunnallinen-, kulttuuri- ja liikuntakoulutus sekä heidän järjestöjensä kulttuuri- ja koulutustoiminta
Edit Terästön Koulutusrahasto

 

Etelä-Savo
ETELÄ-SAVON RAHASTO
Asiamies Antti Lehkonen
**@**
Puh. 040 553 9564
Alarahasto:
Albin ja Hilma Valjakan rahasto
Mikkeliläisten lukiolaisten historian opiskelu

 

Uusimaa
UUDENMAAN RAHASTO
Asiamies Emma Kuntsi
**@**
Puh. 0400 343 338
Alarahastot:
Matti Louekosken rahasto
Uudenmaan alueella asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset, erityisesti ympäristösuojeluun liittyviä pyrkimyksiä
Toini ja Veikko Helteen rahasto
Uusmaalaisten nuorten opiskelu ja sijoittuminen yhteiskuntaan sekä kansalaisten ja heidän tätä toimintaa varten muodostamiensa yhteisöjen suorittama toiminta
Impi ja Kalle Niemisen rahasto
Korsolaista urheilu-, nuoriso- ja kulttuurityö ja niihin liittyvät pyrkimykset
Bernhard Lehtisen rahasto
Porvoon Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenten ja heidän perheenjäsentensä opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset
Rauha ja Helge Tapanin rahasto
Korson Nuorten Kotkain lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
Nimellisrahasto:
Terttu Tammeron rahasto

 

Lappi
LAPIN RAHASTO
Asiamies Maria-Riitta Mällinen
**@**
Alarahasto:
Matias Kourilan rahasto

Lapin läänissä asuvat nuoret ja aikuiset, vähävaraiset opiskelijat  ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa opinnoissa

 

Pohjanmaa
MATTI LEPISTÖN RAHASTO
Asiamies Tiina Isotalus
**@**
Alarahasto:
Pirjo ja Kari Urpilaisen rahasto
Yhteiskunnallinen tutkimus ja solidaarisuustyö, työväenliikkeen ja sen historian eri osa-alueiden tutkimus, kulttuuri-, sivistys- ja harrastustoiminta, liikunnanohjaus ja –koulutus

 

Pohjois-Pohjanmaa
YRJÖ KALLISEN RAHASTO
Asiamies Kauko Keskisärkkä
**@**
Puh. 040 484 6773

 

Kainuu
ELIAS LÖNNROTIN RAHASTO
Asiamies Pekka Ovaska
**@**

Puh. 0400 430 527

 

Pohjois-Karjala
ANTTI JUSSI KOSOSEN RAHASTO
Asiamies Matti Mikkonen
**@**
Puh. 050 320 1259
Alarahastot:
Kullervo Mikkosen rahasto
Seppo Eskelisen rahasto
Liikunnallisten nuorten koulutus ja opiskelu

 

Keski-Suomi
KESKI-SUOMEN RAHASTO
Asiamies Olli Patrikainen
**@**
Alarahasto:
Ahti ja Sirkka Lahtisen rahasto
Keski-Suomessa asuvat menestystä osoittaneet ja moitteettomat elämäntavat omaavat vähävaraiset opiskelijat ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa opinnoissa

 

Satakunta
EETU SALININ RAHASTO
Asiamies Johanna Huhtala
**@**
Alarahastot:
Toivo Lepistön rahasto
Satakunnan alueella asuva nuorison ja aikuisväestön opiskelu, omatoimiset taide- ja vapaa-ajan harrastukset ja sivistykselliset pyrkimykset, kansalaisjärjestön toimintaan sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuva tieteellinen tutkimustyö
Uuden Ajan rahasto
Lehtitalossa työskentelevien ammatillisen ja yleissivistävän opiskelun taloudellinen tukeminen
Nimellisrahasto:
Matti Kuusion rahasto

 

Helsinki
MARTTA SALMELA-JÄRVISEN RAHASTO
Asiamies Elisa Gebhard
**@**
Alarahasto:
Helsingin Työväen Lapsilaulajien rahasto
Nimellisrahasto:
Eila ja Unto Laitilan rahasto

 

Kymi
KYMENLAAKSON RAHASTO
Asiamies Riku Pirinen
**@**
Puh. 0400 659 832 
Alarahastot:
Hannes Juutilaisen rahasto
Lappeenrannan seudulla asuvat nuoret, heidän ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja muissa oppilaitoksissa suoritettavat opinnot
Lyyli ja Matti Elorannan rahasto
Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvan nuorison jatko-opiskelu, asuinympäristön parantamiseen liittyvä tutkimus ja  menestyksellinen vähävaraisten nuorten opiskelu sekä kansalaisten koulutus- ja kulttuuritoiminta
Nimellisrahastot:
Pietari Salmenojan rahasto
Eero Laineen rahasto
Eteenpäin Oy:n rahasto
Antero Kekkosen rahasto

 

Häme
HÄMEEN RAHASTO
Asiamies Jarkko Nissinen
**@**
Alarahastot:
Kari Laitisen rahasto
Etelä-hämäläisten nuorten ja heidän muodostamien yhteisöjen kannustaminen opiskeluun ja omaehtoiseen kulttuurityöhön
Lyyli ja Lauri Aallon rahasto
Naisten koulutusta ja sivistystä ja erityisesti lapsia, naisia ja perheitä koskeva tutkimustyö ja kansalaistoiminta, vammautuneiden ja invalidien uudelleen- ja jatkokoulutus, työllistyminen ja vammautumisen jälkeisen elämänhallinnan tukeminen
Nimellisrahasto:
Orimattilan Sos.dem. Työväenyhdistyksen 90-vuotisjuhlarahasto

 

Pirkanmaa
VÄINÖ VOIONMAAN RAHASTO
Asiamies Antti Markkola
**@**
Puh. 044 281 5019
Nimellisrahasto:
Väinö Linnan rahasto

 

Varsinais-Suomi
NILS ROBERT AF URSININ RAHASTO
Asiamies Kristiina Hellstén
**@**
Puh. 040 536 3217
Alarahastot:
Turun Työväen Säästöpankin rahasto
taloudellisen kasvatuksen edistäminen ja työväen opinto- ja kulttuuritoiminnan tukeminen
Kaisu ja Veikko Randellin rahasto
Tarmon Näyttämön taiteellinen toiminta ja koulutustoiminta sekä kansalaisten ja heidän järjestöjensä harjoittama sivistys- ja kulttuurityö
Aarne "Aake" Keskitalon rahasto
Sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvat toimittajat sekä sosialidemokraattisen työväenlehdistön laadun ja merkityksen kehittäminen, sekä aatteellinen ja sivistyksellinen kulttuuritoiminta
Johannes Koikkalaisen muistorahasto
Varsinais-Suomen alueella asuvien nuorten opiskelu, sekä kansalaisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen yhteiskunnallinen tutkimus- ja kulttuurityö
Seppo ja Kaija Lehtisen rahasto
Nuorten opiskelu, yhteiskunnallinen ja tekninen tutkimus, kulttuuritoiminta sekä yhteisöjen suorittama tutkimus- ja sivistystyö
Turun Sos.dem. Naisyhdistys 120-vuotisrahasto

Erityisesti naisten, lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskeva tieteellinen tutkimustyö sekä opinto-, kulttuuri- ja harrastetoiminta sekä yhteiskunnallisesti moniarvoinen sivistystyö
Duunarirahasto
ammatillisen koulutuksen opiskelu ja toisen asteen koulutuksen suorittaneiden henkilöiden harraste- ja kulttuuri- ja tutkimustoiminta sekä yhteisöjen suorittama tutkimus- ja sivistystyö