Työelämän kehittämispalkinto

Työelämän tutkimusyhdistyksen vuonna 2009 palkittu julkaisu.

KSR:n asiamies Heikki Kajanto ja vuonna 2007 palkittu Pekka Ylöstalo.

Palkittu Anna-Maija Lehto ja KSR:n hallituksen pj. Jukka Hako vuonna 2007.

Palkinto on perustettu Kansan Sivistysrahaston 50-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi.

Tunnustuspalkinnosta päättää Kansan Sivistysrahaston hallitus. Palkinto jaetaan hallituksen harkinnan mukaan 2 – 3 vuoden välein.

Työelämäpalkinto perustettiin KSR:n
50-vuotisjuhlien kunniaksi
vuonna 2005

2015
Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen
Työelämän yhteistoimintaa ja tuottavuutta edistävästä toiminnasta.

2009    
Työelämän kehittämisyhdistys
Julkaisustaan Työelämätutkimus

2007     
VTT Anna-Maija Lehto ja
VTM Pekka Ylöstalo

2005
Dosentti Tuomo Alasoini

KSR:n hallituksen palkintoperusteet ja Tuomo Alasoinin palkinnonjakotilaisuudessa pitämä esitelmä löytyvät tämän sivun tekstien alla olevasta liitteestä.

Palkinnon tarkoitus ja kriteerit

KSR:n työelämän kehittämispalkinto myönnetään onnistuneesta työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä tuottavuuden parantamisen yhdistämisestä:
• tutkimustyön alueella
• työyhteisössä toteutetussa henkilöstön osaamista
ja yhteistoimintaa edistäneessä hankkeessa
• työyhteisön kehittämiseksi tuotetussa menetelmässä
• pitkäaikaisessa ja tuloksellisessa toiminnassa työelämän kehittämisen alueella

Palkinto voidaan myöntää
• yksittäiselle tutkijalle tai tutkijaryhmälle
• yritykselle, konsultille
• järjestölle, julkaisulle
• ansiokkaasti toimineelle yksittäiselle kehittäjälle, johtajalle, luottamushenkilölle tai heidän muodostamalleen ryhmälle


Työelämäpalkinnon lahjoittajat.

Akavan erityisalojen keskusliitto
Akava ry
AKT
Eläketurvakeskus
Etera eläkevakuutusyhtiö
Fortum Oyj
Ilmarinen
Kemianliitto
Koulutusrahasto
Kunta alan ammattiliitto KTV
Metallityöväen liitto
Nokia Oyj
OMG Harjavalta Nickel Oy
Outokumpu Oyj
Palvelualojen ammattiliitto
Puu-ja erityisalojen liitto
SAK
Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen Valtiotieteilijäin Liitto SVAL
Sähköalojen ammattiliitto
TEHY
Työsuojelurahasto
Työturvallisuuskeskus
Ursula Oy
Varma
Veturimiesten liitto
Viestintäalan ammattiliitto
Wärtsilä Oyj


doc liite

Tuomo Alasoinin esitelmä palkinnonjakotilaisuudessa 2005

doc liite

KSR:n hallituksen palkintoperusteet vuonna 2007

doc liite

Työelämän tutkimusyhdistyksen palkitsemisen perusteet vuonna 2009