Hakuohjeet ja hakusovellus

Arvoisa apurahan hakija

Tutustu apurahaohjeisiin huolella.
Tämän sivun alareunassa,
ohjeiden jälkeen on linkki sähköiseen hakusovellukseen.

Apurahat vuodelle 2018 on haettava 
elokuun 2017 aikana.


Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten,
testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

 

Sähköpostiosoite

Lähetämme sähköisesti tiedon apurahamyönnöistä kaikille sähköpostiosoitteensa kirjoittaneille. Varmistathan, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein.

Työryhmä

Mikäli haette apurahaa työryhmälle, riittää että ilmoitatte hakemuksessa yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot. Mikäli työryhmä saa hankkeellensa apurahaa, pyydämme ennen apurahan maksamista yhteyshenkilöltä työryhmän jäsenten nimet ja apurahan jako-/käyttösuunnitelman.

Rahasto

Valitse rahasto aina silloin, kun haet apurahaa ammattiliiton rahastosta (SAK:n Kulttuurirahasto ei jaa syksyllä 2016 apurahoja - lähetä siis hakemuksesi suoraan omaan ammattiliittoosi).
Muutoin voit jättää rahastovalinnan tekemättä - apurahoista päättävät valitsevat hankkeen aiheen mukaan hakemukselle parhaiten sopivan rahaston.

Hakemuksen aihe

Tämä on hakemuksesi otsikko, kerro mahdollisimman napakasti ja tarkasti hankkeesi sisältö. Älä käytä kohdassa sanaa apuraha (esim. Apuraha opintoja varten) vaan kerro ytimekkäämmin (esim. Japanissa suorisettavat historian lisäopinnot).

Apurahahakemuksen perustelut

Kerro maksimissaan 2000 merkillä miksi juuri sinun tulisi saada apuraha ja mikä merkitys hankkeellasi on. Kerro perustelut napakasti.

Suositukset

Suosituksia emme tarvitse liitteenä. Tulemme mahdollisesti ottamaan yhteyttä suosittelijaan apurahoista päätettäessä. Lisää  ohjeitten mukaan suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot hakulomakkeeseen.

Liitteet

Liitä ainoastaan hakemuksen kannalta olennaiset liitteet hakemukseen. Liitetiedostot voivat olla vain pdf-tiedostoja. Yksittäisen liitteen maksimikoko on 3Mt. Olennaiset liitteet tulee myös postittaa säätiöön allekirjoitetun hakulomakkeen kanssa määräaikaan mennessä.

Hakuaika

Kansan Sivistysrahaston hakusovelluksessa tehdyt hakemukset tulee postittaa KSR:n toimistoon 31.8.2016 mennessä.

Viimeisen hakupäivän kotimaan postileimalla lähetetty apurahahakemus otetaan käsittelyyn. Ulkomailta lähetettävien hakemusten tulee olla säätiöllä viimeiseen hakupäivään mennessä.

Lähetä hakemus osoitteella
(poikkeus: ammattiliiton rahaston hakemus liiton osoitteeseen)
Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A 8 krs.
00530 Helsinki

Jakopäätökset

Jaetut apurahat julkistetaan näillä kotisivuilla
vuoden loppuun mennessä.

Tekninen tuki

Hakusovelluksen käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki, ota yhteys sähköpostitse osoitteessa **@**
 

HUOM! Lähettämällä hakemuksen säätiöön, hakija antaa Kansan Sivistysrahastolle luvan julkaista mahdollista apurahaa ja sen saajaa koskevat tiedot säätiön viestinnässä, omissa julkaisuissa sekä koti- ja sosiaalisen median sivuilla.

☛ Siirry sähköiseen hakusovellukseen tästä