Hakuohjeet ja hakusovellus

Rahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Jaetut apurahat julkistetaan näillä kotisivuilla
vuoden loppuun mennessä.

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräysten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lahjoitusten, testamenttien ja pääomamarkkinoiden tuotoilla.

Apurahat vuodelle 2017 on haettava elokuun 2016 aikana.

 

 

☛ Siirry sähköiseen hakusovellukseen tästä